Smuđ

Stizostedion lucioperca (L. 1758)

Ima dvoje leđnih peraja, koja se dodiruju, ili pak između njih postoji mali međuprostor. Ljuske su sitne. Na bokovima tijela smuđa postoji 8 do 12 sivocrnih poprečnih pruga. Na leđnoj i repnoj peraji se nalaze tamne pjege, ostale peraje su bez pjega i imaju blijedožutu boju.

Smuđ živi u čistim vodama i osjetljiv je na deficit kisika. Ako se zagade vode, smuđevi stradaju među prvima. Plodnost je do 1,000,000 jaja (do 200,000 na kilogram ženke).