Ribnjačarstvo Poljana

 HR
  

GDJE SMO

Uzgoj se obavlja u ekološki netaknutom okružju slivova rijeka Ilove, Toplice i Čavlovice u županiji Požeško - Slavonskoj. Radi se o posebnom akvatoriju namjenjenom uzgoju slatkovodne ribe svih vrsta i kategorija.

Samo jedan sat od Zagreba. Ceste koje vode do nas su brze i jednostavne.

Autocesta do Kutine, poluautocesta Kutina-Garešnica, te 5 km do ribnjaka.

Kada nas posjetite na raspolaganju Vam je netaknuta priroda, jezera za sportski ribolov, motel, prelijepa flora i fauna u svakom godišnjem dobu i naravno riba koju možete kupiti.